سینمای آسیای شرقی – نوظهور ولی پر کشش

سینمای آسیای شرقی در دهههای اخیر رونق بسیار زیادی را تجربه کرده است. برخی از کشورهایی که در آسیای شرقی واقع شده اند و نقش مهمی در توسعه سینمای آن داشتهاند، عبارتند از: ژاپن، کره جنوبی، هنگکنگ، تایوان و چین.

تفاوت سینمای کره و چین

سینمای آسیای شرقی با تمرکز بر موضوعاتی مانند تاریخ، فرهنگ و مسائل اجتماعی، توانسته است با فیلمهای متعددی، توجه جهانی را به خود جلب کند. سینمای شرق آسیا با استفاده از داستانهای قوی و شخصیتهای تاثیرگذار، فیلم های باکیفیت و محبوبی تولید کرده است. همچنین، استفاده از تکنیکهای سینمایی نوآورانه و هنرمندانه، به سینمای آسیای شرقی شهرت جهانی و شناخت وسیعی بخشیده اند.

به عنوان مثال، سینمای ژاپن با کارگردانانی همچون آکیرا کوروساوا، هایائو میازاکی و کیوشی کوریتسوگا شناخته می شود. از تاثیرگذارترین فیلم های مربوط به آسیای شرقی، می توانیم به فیلم به خانه برگرد، اشاره کنیم که جایگاه خاصی در سراسر جهان پیدا کرده است و یا فیلم انگل ۲۰۱۹ که برنده اسکار ۲۰۲۰ شد.